אחיזה בהפרה

״אין המידות נבנות.אין מידתה נבנית ואז יש מקום שחוזר על עצמו כאוחזת דרך אחיזה חזקה נשנית כל יום״.

מידה היא פתיחת ראיה והבנה.

מידות נבנות-ראיה נקיה,ללא אחיזה בקליפת ההסברים שתביא להבנה שתרחיב לי את מרחב המהות.על מנת שאנהג אחרת עליי לפתוח ראייה ולבנות הבנות שתבאנה אותי למקום יציב,מקום בנוי שיעמוד כחומה מול האחיזה שלי בעומס,אחיזה בהפרות שמלווה בהסברים מדהימים.ההסברים המפוארים חוסמים את בניית המידות.

לדוגמא,אחיזה בהפרה של תלות בחיצוני.שנים נאחזתי בהפרה שגרמה לי לתקיעות וכילתה את אנרגיית החיים שלי.רציתי להיות נאהבת,מוערכת ושייכת.הדרך שלי להשיג זאת הייתה ביטול עצמי ונתינה אינסופית לזולת,נסיון לרצות את כולם.  היו לי הסברים טובים:פרפקציוניסטית,משקיענית,שחקנית נשמה וכו׳.זה גם הצליח לי,אך עם הזמן גיליתי שזה בור בלי תחתית שמכלה את כוחותיי ומרחיק אותי מעצמי,מהמהות שלי,מהניצוץ שלי.

חושבת שההבנה היישומית היא פשוט לקרוא להפרה בשם,לשים אותה באומץ על השולחן.הייתה לי תלות ואפילו התמכרות לחיצוני.  גם כיום נופלת לבור,אך ברגע שקוראת להפרה בשם ורואה אותה יש שבירה של ה loop.