אני מולי – אני מול אחר

אני מולי – אני מול האחר

ממקומה קולטת, ממקומה, מחלק שלה בנפש

רק שם באמת הפנימית הזאת תוכל לראות, תוכל לראות זיופיה, תוכל לראות דרך עיניה את

אשר רוצה להסתיר

מגייסת את כל כוחות הנפש להסתיר, להדחיק, נלחמת , נאבקת

עצרי ילדתי וראי, אחרי מלחמה יש חללים

עצרי ילדתי והביטי, הביטי סביבך, הביטי בתוכך, עולם נפלא בו

הקבלה שלך אותך, הקבלה שלך את האחר מולך

נלחם הוא, נלחם את מלחמתו, נלחם את מלחמתו הפנימית, את הסתרתו הדחקתו

הושיטי לו יד ילדתי, הראי לו את השקט שבליבך , את השקט בנפשך

את עינייך הטובות, את ליבך האוהב

הושיטי לו יד ילדתי והראי לו את הדרך, כי תועה הוא

כי הלך בפנייה האחרת

הושיטי לו יד ילדתי והראי לו את האור שבתוכך

את האור שבדרך