דיוק

מוצאת את עצמי חושבת יותר לפני הדיבור, לא מתפרצת, מדייקת יותר, אומרת את מה שעל ליבי,לא מבליגה.

מקשיבה ,חשה בשיפור ומודה.

מוצאת את עצמי יותר בעד עצמי.

יודעת שיש עוד דרך אך מרוצה מהתקדמותי.

מקשיבה, חושבת, מעבדת ועונה ברוגע. אם מרגישה שאני בעומס ממתינה ,לוקחת מידת רוחק .