הבחירה

     

 

-החורף בא ! 

בקבוצה היא אמרה

-אוי זה רע

-זה נורא

מהי אותה אכזבה?

האם גזרה או בחירה

אם גזרה, אין ברירה 

אם בחירה, ידך נטויה

בחירתך בידך

כי אם את לא בוחרת

את מוותרת

כי הכותרת מערערת

אז מה את אומרת?

מהאוטומט משתחררת?

– מול האוטומט עוצרת!

– עוצרת ובוחרת!

מה בוחרת?

– בוחרת אחרת

כי בחורף הברכה שוררת