כוונתה להשלמתה

 

על מקומי! נוכחת!

מודעת לכל מה שמתרחש

תמיד הרחש סביבי

מכיר אותי, יודע איך לסובב אותי

אבל ילדתי קטנתי, קטן או גדול

הוא רק רחש

גם אני מכירה אותי

יודעת היום להסתכל אחרת

לא להסתכל על החסימה המתנגדת

לא התחזקות אשלייתית כפיצוי על המחסור בילדותי

אלא התחזקות אמיתית

זאת הבונה

זאת המכוונת אותי להשלמתי

לא בדמיוני, אלא במהותי

ילדתי היקרה, את הקטנה הגדלת אותי

בואי אחזיר לך במקצת קטנתי

ולמען הסר ספק ילדה

לא כי טובה אני יותר

רק כי מאושרת אני יותר