כל הניתן הוא יחסי למעשה לניתן

זהו הניתן עכשיו,הניתן לי

הנותנת והמקבלת שבי

הנתן אינו ניתן אם אין בו נותן ומקבל ואני הנותנת והמקבלת,מקבלת את הניתן לי

ומה אני נותנת לי?מקום,קבלה,שקט,ריפוי,עבודה,התקדמות

בכל רגע רואה עצמי ומתקנת והנה הניתן לי משתנה ,כי אני משתנה לא נעשה טוב יותר או פחות טוב,הוא בדיוק למה שאני עכשיו צריכה לקבל,ומיד גם לתת,אז קודם עוצרת נותנת לעצמי חום,חיבוק,ויודעת שהתנועה הזאת תמשיך אם אחליט לא לעצור אותהואני מקשיבה ויודעת מתי הפרתיומתי נייתי מדויקת,מתי הקשבתי לעצמי מתי שמתי את הפחד והחרדה בצדוהמשכתי ללכת לחייך להתחזק למצוא שקט ומרגוע גם בכלום הניתן באותו רגע או הניתן אחרת ממה שרציתי

והנה הכל חוזר אליי כי הניתן יוצא ממני ואני בוחרת האם לקבל או לדחות ומחליטה עכשיו לקבל מקבלת את הניתן לי,בוחרת לא להתנגד לו לגדול מתוכו ובתוכו ויש בי שקט יחסי ובתוך השקט היחסי הזה ישנה נקודת המתח,מרגישה אותה היא קיימת בתוכי כל הזמן אבל אני מקבלת אותה היא חלק ממני כרגע ,אבל לא העיקר בי חלק יחסי מ…

האם אני אוהבת את הניתן לי?כן! אוהבת את שיש לי לתת אוהבת את שאני נותנת ואוהבת את איך שאני מקבלת

ואני מתרגשת כי ההתנגדות שבי הפכה לניתן היחסי ואותו אני מקבלת כבר לא רוצה להחזיר או להחליף את הניתן לי

נכון זוהי עבודה לא פשוטה ואני צריכה להזכיר לעצמי בכל יום שזה מה שיש ואת זה אני מקבלת ומזה אני מתפתחת,ומגדילה את השמחה שבזה את הכרת התודה ההודייה התדר הנעים שנמצא בי יותר זה גם הניתן היחסי

היחסי אליי למקומי לעצמי נותנת ומקבלת,נותנת ומקבלת ושוב נותנת ומקבלת עצמי לחיי לנפשי

וממול הניתן אליי משתנה? כנראה שכן אבל אני לא מודדת….