להפוך ההפך מטוב לטוב

 

 

להפוך את ההפוך _ לטוב

ההפוך מההפוך

כי לא טוב זה פחות טוב

אפשר להגיד הכל לטובה

אבל בהבנה יש סתירה

כי לא מספיק רק אמירה

צריך לחשב מחדש את ההבנה

האם המציאות בה, או אשלייה

אפשר להסתכל על הנראה

ולבדוק מה נראה בתוכה

בתוכה יכולה להיות שאלה

האם את בשלה?

בשלה לעזוב את האשלייה?

בשדה, הדמיון פורה

פורה לכאורה, כי למעשה! עדיין מאוד קשה

אז אם לכאורה בתשובה

תשאלי את השאלה הטובה

תבדקי אם המהות בתוכה

בדקי את הוודאי שבתוצאה

התוצאה הצומחת המצמיחה

כי בתשובה יש את החזרה

את החזרה לדרך המהותית הטובה