למי סליחה

למי סליחה

באנו עם ניצוץ

סליחההההה אני צועקת

סליחה סליחה עולם יקר מלא טוב ויופי הדר ותפארת

סליחה סליחה גופי היקר הבנוי מחיבורי חיבורים מורכבים העובדים

בהרמוניה, בשרשרת מחוברת האחד ליד ועם השני

סליחה סליחה נפשי היקרה שמחברת אליה לב, רגש, ומחשבה, העובדים

בשרשרת הרמונית משותפת ומדוייקת להביא אותי לשמחת עולמים

סליחה סליחה אהוביי היקרים , אתם שאיתי בדרך, אתם שמראים לי,

אתם שמחבקים אותי, אתם שמכילים אותי

ס ל י ח ה