לעשות את הפה מרכבה למה שאני רוצה שיהיה

ואני רוצה שמחה בלבי ובחיי,וברכה בעשייתי

והפחד המלווה אם טוב הדבר- שייגמר, והפחד שלא יהיה טוב בכלל

והמושגים של טוב ולא טוב ואני בוחרת בעץ החיים ואין רע,במסלול החיות הלב במקומו גם אם לא כרגע בשמחתו ומקבל את הניתן את החיים את השינוי הנרקם לו. ומהו השינוי שבי? ואני החוסמת בעצמי לקבל את השינויים את המדרגה הרוחנית החדשה שלי שנדמה שחסימתי היא

והקול שלי היוצא מן הלב ומגיע אל הלב הפותח את שערי השמחה והקדושה שבי ופותח שעריי שמיים ואני רוצה לוותר עליו ולא יכולה באמת, עוד נאחזת במה שיש והמילים היוצאות מפי סבל ייאוש עייפות מכתיבות את דרכי החדשה בקולי בשירתי במתנה הנפלאה שקיבלתי מהשם ואני לא יודעת מה לעשות בה ומוותרת ואומרת “נסגר הכל” ואני הסוגרת את מזלי שלי? והדרך הנרקמת למעלה הנירקמה כבר מזמן ואני לא מגיעה אלייה,מטפסת בקושי נופלת ונחה ומטפסת עוד קצת

והשמחה שבהגעה לאן? מחפשת בחוץ רחוק והלב שלי הרחוק ממני ואני ממנו מתכווץ ואין חיות והקול היוצא מן הלב איננו נשמע עוד ושתיקה, אבל השקט לא שקט באמת ואין מרחב רוחני בשקט הזה יש כיווץ וסגירות ורצון לברוח.

ובחירה מחדש בשביל עץ החיים בחיות והאמונה בעצמי בשם חזרה תחילתה של האמונה ואני מבקשת את “פנייך השם” שיתגלו בי במשתקף מולי בכל דבר שאומר אעשה ואגע אגלה את פנייך השם ” ואהבת לרעך כמוך” כי בכולם נמצא הוא בכולם הניצוץ האלוקי ואז קבלה וחיוך ויראה מלפגוע לכעוס לזלזל לבקר להקטין לצחוק וללגלג ואני בתורתי אלך כשליחה טובה ונאמנה לעצמי למקומי ולפנייך השם בתוכי

והאור הסגור בפנים רוצה לצאת החוצה והלב הסגור נפתח וייפתח ומאירה את מתוכך והגוף גוף של אור וידייך פרושות לתת וקבלי את שניתן לך ועדיין שימרי את ידייך “פותח את ידייך ומשביע לכל חי רצון”. והדרך הטובה- שלך היא, והשינוי מבורך הוא ואת במדרגתך עולה למדרגה חדשה ועמדי עלייה יציבה בטוחה והתקדמי אל עצמך נקייה,נקי עומסייך טהרי חלקייך כי יש הרבה לנקות

והקול שבך שרוצה את להשתיק להחניק שייצא החוצה. היי עסוקה בלהיות נוכחת בחייך במקומך והחשבונות והמדמה לא שלך הוא לא באמת,ומאחורי כל מתרחש,מתרחש אחר עמוק שונה ולשם תלכי ותיפתח ראייתך למקום חדש והאור רוצה להיכנס- תני לו

והגאולה הפרטית המשוועת נפשי אליה ואני המשוחררת מכבליי שלי מעומסיי מדינים קשים ששמתי על עצמי מהתלות באחר ואני מוגנת להמשיך בברכה ובהצלחה רבה!