ניגון המלאכים

 

ניגון המלאכים

ממקומה, ממקומה האישי, נוכחת

נוכחת מול מאבקה

מאבקה על מקומה, מאבקה על קיומה

ביתה הוא ממלכתה

ממלכתה האישית, ממלכתה הפנימית

נאבקת מול מחשבתה העמוסה, אמונתה

אמונתה בנאמר מולה, בנאמר בתוכה

שמעי! אך גם הקשיבי!

הקשיבי קשב עמוק יותר, נקי יותר

פזרי הערפל שבאמונתו יושב

ותראי! יש אחרת!

יבהיר, יתבהר

צרי את מקומך, את מקומך בביתך

המשיכי דרכך, למדי דורותייך

למדי אותם את הקשב

ממך דרכך

שמעו! אך גם הקשיבו, שמעו את הניגון

שמעו את ניגון הלב

בהסכמתו שמחתו

ובשמחתו מנצח הוא על החלקים

וכששרביט הקסם בידו, מנגן הוא

מנגן הוא ושר

שר את שירת המלאכים……..