עומס ומהות- לא לערבב בינהם

 

מהמקום המכיר היודע

מהמקום הזה תזהה, תזהה את מקומה

תראה את המתרחש בתוכה

שניהם קוראים לה לדרך

הוא הימני

הוא השמאלי

אל תערבבו אותם

אל תערבבו בינהם

כל אחד שמו, כל אחד מקומו

הוא השמאלי- רועש ממלמל, שופט, מצטדק

כמו הנחש מעץ הדעת

מתפתל עלייך, משנה צורתו, מפתה

קורא לך ללכת איתו

מתרוצץ סביבך, מסנוור אותך פן תראי

מסתיר בפיתוליו את האור

הוא הימני- שקט, נוכח

לא מבקר, לא שופט, לא מאשים

עומד איתן, בטוח במקומו

הסתכלי קצת ימינה, אם טיפה תטי את מבטך, לימינך, תראי!

תראי את עוצמתו, תראי את כוחו, את יציבותו

את יופיו הזוהר מקרני השמש המאירה בו

לאן תלכי ילדתי

אתה לך לך לדרכך

כי אני בחרתי את דרכי!