הכל צפוי והרשות נתונה

הכל צפוי והרשות נתונה – (פרקי אבות פרק ג)  מאת: אילן הרן

מלים בנות 2000 שנה , המציינות את הסתירה הגדולה שבחיינו,האם הכל פה אקראי או שישנה איזה שהיא חוקיות בחיים שלנו?האם הכל כתוב איפה שהוא או מה שאני בוחר מכתיב את חיי?האם יש מישהו איפה שהוא שיודע מה אבחר?

בפשט – יש פה סתירה קשה מאד, מעין שמיכה קצרה מדי או שהרגליים בולטות החוצה או הראש… או שהכל צפוי או שהרשות נתונה, אבל אף פעם לא שניהם

עד היום כאשר נתקלתי בסתירה אצל חז”ל למדתי לא להזדרז להאשים אותם בטעות. עד היום בסופו של תהליך גיליתי שאני הוא זה שלא העמיק מספיק בנאמר. הסיבה הרגילה לשגיאה הייתה בדרך כלל שהביאור הפשוט היה מובן מאליו ולא חיפשתי לעומק את הרבדים הנסתרים

אז הפעם החלטתי לנהוג אחרת ולצאת מתוך הנחה שהם (חז”ל) יודעים על מה הם מדברים והיטלתי עלי לחשוף את הנסתר

הביאורים הרגילים הטוענים שאני אמנם בוחר (הרשות נתונה) אבל איפה שהוא במקום עלום כבר רשום מה אבחר, לא סיפקו אותי, ראיתי בהם את קיום הסתירה. שהרי לא משנה העובדה שאני לא יודע מה אבחר. אם מישהו יודע את בחירותי העתידיות הדבר סותר את – הרשות נתונה

הסבר אחר מצאתי בטיעון שאמנם הכל צפו בחיצוני, אבל הרשות נתונה בפנימי. כלומר כל מה שיקרה לי במהלך חיי רשום איפה שהוא ולי נותרה הבחירה האם לאהוב את זה או לשנוא את זה. ביאור לא רע אבל עדיין מותיר אותי עם החידה האדירה הזו

האם יש לה תשובה

במאמר “מי אנחנו” פרשנו את ההבנה האמונית על מהות הנפש ומהות הנשמה ועל יחסי הגומלין שביניהם, הזכרנו את ההבנה שהנשמה היא זו שיוצרת את הנפש, כלומר אותנו, והכל לצורך יצירת שליח המתקיים ביקום הקושי לצורך תכלית חיים שתוכננה ע”י הנשמה למען ההתפתחות שלה עצמה

נשמה שולחת רסיס מעצמה העובר קיפול ממדים, השתלשלות וצמצום עד שיהיה בר שבעה ממדים בלבד. לרסיס הנשמה הזה אנחנו קוראים לו גם “ניצוץ אלוה ממעל” והוא נמצא בשורש הנפש של כל אחד מאיתנו והוא הסיבה לקיום שלנו

בניצוץ נמצא המידע על תכלית החיים האישית שלנו. בנוסף בניצוץ נמצאים הכלים המתאימים ביותר למימוש תכלית החיים – אנחנו קוראים להם הכישרונות המולדים

בהערת אגב, הכישרונות המולדים שלנו מתחלקים לשלוש קבוצות: אלה שאנחנו מכירים ופיתחנו, אלה שאנחנו מכירים ולא פיתחנו, ואלה שאיננו מכירים. ואנחנו זקוקים לכולם

בניצוץ נמצאת גם כל אנרגיית החיים שאנחנו זקוקים לה במסע שלנו מלידה ועד פטירה

במלים פשוטות, כ”א מאיתנו הוא שליח של נשמה. הנשמה היא זו שקבעה מה יהיה מסלול ההתפתחות שלנו מול הררי הקשיים שנפגוש בחיינו

פה חבוי סוד אמוני, לפני שנשמה פותחת במסע בו היא שולחת ניצוץ אל היקום הגשמי, היא בוחרת את מסלול ההתפתחות בו היא מעוניינת

ואז מתקיים תהליך של תכנון רוחני בו נקבעים כל צמתי הבחירה בהם האדם הגשמי עשוי לפגוש במהלך חייו

המבנה אומר שכל צמתי הבחירה של האדם מתוכננים מראש

אין באמור שאפגוש את כל צמתי הבחירה, אם למשל בחרתי להינשא לנחמה, אזי כל צמתי הבחירה שתוכננו לאפשרות שאבחר להינשא לפנינה לא יתקיימו בפועל

מספר צמתי הבחירה האפשריים בחיי אדם הם מספר מיליונים, מספר גדול אך לא אינסופי, וניתן לתכנון. בפועל אפגוש רק חלק מצמתי הבחירה כי מסלול התפתחות חיי מחייב שכל בחירה תעביר אותי אל צביר צמתי בחירה מסוימים ואילו אחרים מאבדים מהרלוונטיות שלהם

כלומר הכל צפוי, כל צמתי הבחירה האפשריים תוכננו מראש

והרשות נתונה, כל בחירה שלי מעבירה אותי אל מרחב אחר בחיי, לכל בחירה יש משמעות לכל מעשה או מחדל ישנה השפעה

אכן הכל צפוי והרשות נתונה

בהמשך נלמד איך להפעיל הבנת מבנה זה לצורך שיפור איכות החיים שלנו

באתר הכרה מובא פירוט נוסף בנושא זה ובנושאים משלימים.

בברכה

אילן הרן